Uppnå bättre lönsamhet genom att fokusera på dina medarbetare

withered leaves photo

Effektivitet och lönsamhet hänger ihop med en god arbetsmiljö. Arbetar man säkert gynnar det effektivitet och har man en god arbetsmiljö stärker det medarbetare och deras prestationer.

Genom våra workshops kommer du få möjlighet att utveckla dig som ledare med fokus på förändring, samarbete och kommunikation. Du kommer lära dig använda praktiska och enkla verktyg att ta med till din organisation som kan hjälpa dig förbättra arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i andra företag i Norrbotten.

Workshopsserien är möjlig tack vare ett samarbete mellan Engman & Son AB och Krafta organisation och ledarskap.

Målgrupp

 • Företagsägare
 • Chef/ledare
 • Arbetsledare
 • Arbetar med HR frågor
 • Behöver hjälp att göra en förändring i din organisation/företag
 • Vill utveckla ditt ledarskap och kommunikativa förmåga i arbetslivet.

Syfte

Syftet är att ge dig förutsättningar att utveckla ditt ledarskap och lära ut enkla verktyg som hjälper dig att skapa en arbetsplats som är både hållbar för medarbetare och lönsam. Men även ge dig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

MÅL EFTER AVSLUTAD WORKSHOP

Workshop 1: Arbetsmiljö och effektivitet hänger ihop

 • Du har fått kunskap om hur du genom att arbeta med arbetsmiljön också bidrar till att skapa en högre effektivitet/lönsamhet.
 • Verktyg för att börja förbättra arbetsmiljön.
 • Insikt i din organisations styrkor och utmaningar med arbetsmiljön.

Workshop 2: Leda förändring

 • Förståelse för hur förändringar fungerar på individ och gruppnivå.
 • Insikt hur du arbetar med att genomföra förändringar på ett strukturerat och effektivt sätt.
 • Ge dig praktiska verktyg för att på ett ordnat sätt arbeta med förändringar

Workshop 3: Självledarskap och leda andra*

 • Hur du skapar motivation hos dig och dina medarbetare och ser till att ni uppnår resultat.
 • Förstå hur din ledarstil både kan stärka och hindra utveckling och lönsamhet.
 • Utifrån din ledarstil få exempel på enkla verktyg för att leda andra.

Workshop 4: God kommunikation*

 • Du har fått kunskap om hur kommunikativt ledarskap främjar en god arbetsmiljö.
 • Verktyg för att skapa god dialog i din verksamhet.
 • Arbetsgivarvarumärket och hur det kopplas till lönsamhet och arbetsmiljön.

*Workshop 3 och 4 sker på distans via zoom.


Utbildningsledare

Charlotta Engman

Charlotta är utbildad personalvetare vid Umeå universitet, har drygt 20 års erfarenhet som chef inom gruv- och skogsindustrin. I sitt arbete har hon bland annat jobbat med effektiviseringsprogram och förbättringar, implementerat arbetsmiljöarbete med fokus på säkra beteenden, samt arbetat med kompetensutveckling och rekrytering.

Marcus Claesson

Marcus har 15 års erfarenhet inom HR-fältet och som chef- och ledare inom olika branscher; detaljhandel, offentliga organisationer och bemanningsbranschen. Där han lett förändringar, utvecklat verksamheter samt arbetat med kultur och värderingsfrågor för att förbättra arbetsmiljön och effektivitet. Han är utbildad personalvetare vid Umeå universitet.

Sam Engman

Sam är utbildad strategisk kommunikatör vid Umeå universitet och har till stor del arbetat inom offentlig verksamhet. Han har i sitt arbete fokuserat på lednings- och internkommunikation samt de åtgärder som behöver göras inom organisationen för att öka förtroende och öka acceptans till förändringar.


Datum

00 månad 2020 – Workshop 1: Arbetsmiljö och effektivitet hänger ihop
00 månad 2020 – Workshop 2: Leda förändring
00 månad 2020 – Workshop 3: Självledarskap och leda andra
00 månad 2020 – Workshop 4: God kommunikation

Pris

Anmälan och deltagande till alla workshops 5895 SEK/person + moms.
Per tillfälle: 2000 SEK/person + moms.

Grupprabatt: Är ni två eller fler från samma organisation som anmäler er för alla tillfällen får ni 20% rabatt.

Anmälan

Förnamn
Efternamn