Workshop: Första linjens chefer – Nyckeln till en lyckad förändring

Den här workshopen riktar sig till dig som är första linjens chef eller leder och stöttar första linjens chefer i deras arbete.   

Första linjens chefer är en av nyckelfaktorerna för en lyckad förändringsresa. Det är de som ska omvandla strategiska beslut till operativa mål och praktiskt handlande samtidigt som man har ett långsiktigt perspektiv. Första linjens chefer ska motivera organisationens beslut för förändringar och föra dialogen med medarbetare.

Att genomföra en förändring med goda resultat vilar oftast på förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Det här tillfället kommer ge dig förståelse för utmaningar som första linjens chefer står inför vid förändringar och användbara verktyg i ledarrollen.

Tid och datum

20 Oktober, 09.00 – 12.00.

Plats

Elite Hotel, Storgatan 15, Luleå.

Pris

3 500 Sek/Person.


Vi ger dig enkla verktyg som kan ge stor effekt i ditt ledarskap

Under workshoppen kommer vi att undersöka hur vardagen ser ut för första linjens chefer och lära av varandra om hur man kan:

  • Möjliggöra ägarskap hos första linjens chefer för strategiska mål
  • Följa upp för bästa effekt.
  • Skapa balansgång mellan daglig verksamhet och långsiktig förändring.

Låt oss lära av varandras erfarenheter, anmäl dig till vår workshop

Kursledare

Charlotta Engman

Charlotta har drygt 20 års erfarenhet som chef inom gruv- och skogsindustrin och är även certifierad coach. Hon har haft befattningar både inom HR och produktion.

Sam Engman

Sam har flerårig bakgrund som kommunikatör med fokus på lednings- och internkommunikation. Han har stöttat ledare med att genomföra förändringar inom operativ och administrativverksamhet.