Tjänster

Genom att fokusera på beteenden och förhållningssätt uppnår vi bestående och hållbara resultat. Vi arbetar med ledar- och medarbetarskap kopplat till arbetsmiljö och säkerhet. Det sker bland annat genom:

 • Transformationsprogram
 • Coachning
 • Interimsuppdrag
 • Workshops
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Rådgivning

Centralt för oss är att arbeta tillsammans med kunden och hela tiden säkra att det vi gör samstämmer med kundens behov. Vi arbetar alltid efter en tydlig tidplan så att du som uppdragsgivare ska veta när vårt uppdrag slutar.


Vetenskaplig grund

 • BBS – Behaviour based safety.
 • OBM – Organizational behaviour management.
 • Coachning med utgång från Neurovetenskap.
 • Charles Rogers forskning kring när förändring uppstår hos individer

Resultat

 • Antalet olyckor minskar 20 – 60 procent när man fokuserar på beteenden.
 • Den största reduktionen av olyckor sker inom 12 månader.
 • Antalet oplanerade stopp minskar.
 • Produktionseffektivitet ökar.
 • Ökad delaktighet och välmående bland anställda.  

Är du intresserad av att veta mer kring våra resultat eller hur forskningen används i vår metodik, hör av dig så kan vi berätta mer.


Några av våra kunder


VÅRT ARBETSSÄTT

Förberedelse

Insamling av information om er verksamhet, mål, nuläge, bakgrund och kultur som är relevant för uppdraget. Uppdraget analyseras utifrån vår erfarenhet samt relevant teori och metod inom kommunikation, ledarskap och HR.

Genomförande

Vi tittar taktiskt och praktiskt på när, vad och hur uppdraget ska genomföras utifrån de givna ramarna för att nå önskat resultat. Det kan bland annat handla om i vilken ordning man bör involvera och kommunicera mål och aktiviteter för att skapa acceptans.

Uppföljning

Vi följer fortlöpande upp de arbeten vi utför för att tidigt sätta in åtgärder eller förändra metodik vid behov.