Tjänster

Att skapa en god säkerhets- och kvalitetskultur kan kännas svårt, speciellt att veta var du ska börja.

Vi hjälper er att förändra kulturen genom att fokusera på beteenden. Beteenden är observerbara och ger oss en väg in att förstå vad som driver organisationen i det dagliga arbetet. Vilka värderingar en organisation pratar om och  vilka värderingar medarbetare och ledare väljer att leva.

Av oss får ni verktygen och möjligheten att identifiera och förändra de faktorer som hindrar er att nå ännu längre i ert säkerhets och kvalitetsarbete.

Centralt för oss är att arbeta tillsammans med kunden och hela tiden säkra att det vi gör samstämmer med kundens behov. Vi arbetar alltid efter en tydlig tidplan så att du som uppdragsgivare ska veta när vårt uppdrag slutar.


Vetenskaplig grund

  • BBS – Behaviour based safety.
  • OBM – Organizational behaviour management.
  • Coachning med utgång från Neurovetenskap.

Resultat

  • Antalet olyckor minskar 30 – 80 procent när man fokuserar på beteenden.
  • Den största reduktionen av olyckor sker inom 12 månader.
  • Antalet oplanerade stopp minskar.
  • Produktionseffektivitet ökar.
  • Ökad delaktighet och välmående bland anställda.  

Är du intresserad av att veta mer kring våra resultat eller hur forskningen används i vår metodik, hör av dig så kan vi berätta mer.


Några av våra kunder


VÅRT ARBETSSÄTT

Förberedelse

Insamling av information om er verksamhet, mål, nuläge, bakgrund och kultur som är relevant för uppdraget. Uppdraget analyseras utifrån vår erfarenhet samt relevant teori och metod inom kommunikation, ledarskap och HR.

Genomförande

Vi tittar taktiskt och praktiskt på när, vad och hur uppdraget ska genomföras utifrån de givna ramarna för att nå önskat resultat. Det kan bland annat handla om i vilken ordning man bör involvera och kommunicera mål och aktiviteter för att skapa acceptans.

Uppföljning

Vi följer fortlöpande upp de arbeten vi utför för att tidigt sätta in åtgärder eller förändra metodik vid behov.