Om oss

EoS grundades för att hjälpa företag och organisationer skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser som är bra för medarbetare och bidrar till ökad lönsamhet. Det sker genom att fokusera på beteenden och förhållningssätt hos ledare och medarbetare.

Charlotta

Charlotta har drygt 20 års erfarenhet som chef inom gruv- och skogsindustrin och är även certifierad coach. Hon har haft befattningar både inom HR och produktion.

I sitt arbete har hon bland annat jobbat med effektiviseringsprogram och förbättringar, implementerat arbetsmiljöarbete med fokus på säkra beteenden, samt arbetat med kompetensutveckling och rekrytering. Charlotta har god förhandlingsvana och förståelse för hur arbetsrätt fungerar och används. 

Hon har i sina ledarroller alltid haft ett helhetsperspektiv och varit noga med att skapa förutsättningar samt handlingsutrymme för chefer att ta ansvar för att driva sin verksamhet mot organisationens gemensamma mål.

Sam

Sam är utbildad strategisk kommunikatör vid Umeå universitet och inom arbetsmiljö vid Linnéuniversitetet. Han har flerårig bakgrund som kommunikatör med fokus på lednings- och internkommunikation. Han har stöttat ledare med att genomföra förändringar inom operativ och administrativ verksamhet.

I arbetsmiljöarbetet skapar han en röd tråd där åtgärder blir aktiviteter som fungerar i den miljö kunden verkar, med fokus på att säkerställa förankring och träning inom organisationen, genom kommunikation och dialog.