Om oss

Engman och Son AB är ett familjeföretag som drivs av Charlotta och Sam Engman. Bolaget grundades för att hjälpa företag och organisationer skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser som är bra för medarbetare och bidrar till ökad lönsamhet. Det sker genom att fokusera på beteenden och förhållningssätt hos ledare och medarbetare.

Charlotta Engman

Charlotta är utbildad personalvetare vid Umeå universitet, har drygt 20 års erfarenhet som chef inom gruv- och skogsindustrin och är även certifierad coach. Hon har haft befattningar både inom HR och produktion, senast som fabriksdirektör på BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg.

I sitt arbete har hon bland annat jobbat med effektiviseringsprogram och förbättringar, implementerat arbetsmiljöarbete med fokus på säkra beteenden, samt arbetat med kompetensutveckling och rekrytering. Charlotta har god förhandlingsvana och förståelse för hur arbetsrätt fungerar och används. 

Hon har i sina ledarroller alltid haft ett helhetsperspektiv och varit noga med att skapa förutsättningar samt handlingsutrymme för chefer att ta ansvar för att driva sin verksamhet mot organisationens gemensamma mål. Arbetar efter devisen att metoder är verktyg men inte målet. Metod behöver anpassas efter syfte och verksamhet.

Sam Engman

Sam är utbildad strategisk kommunikatör vid Umeå universitet. Han har i sitt arbete fokuserat på lednings- och internkommunikation samt de åtgärder som behöver göras inom organisationen för att öka förtroende och öka acceptans till förändringar.

I hans senaste position arbetade han med strategisk kommunikation på ledningsnivå inom Region Norrbottens närsjukvård. Han har i sitt arbete fokuserat på lednings- och internkommunikation samt de åtgärder som behöver göras inom organisationen för att öka förtroende och acceptans till förändringar.