Om oss

Engman & Son AB grundades för att hjälpa företag och organisationer skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser som är bra för medarbetare och bidrar till ökad lönsamhet. Det sker genom att fokusera på beteenden och förhållningssätt hos ledare och medarbetare.

Charlotta Engman

Charlotta har drygt 20 års erfarenhet som chef inom gruv- och skogsindustrin och är även certifierad coach. Hon har haft befattningar både inom HR och produktion, senast som fabriksdirektör på BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg.

I sitt arbete har hon bland annat jobbat med effektiviseringsprogram och förbättringar, implementerat arbetsmiljöarbete med fokus på säkra beteenden, samt arbetat med kompetensutveckling och rekrytering. Charlotta har god förhandlingsvana och förståelse för hur arbetsrätt fungerar och används. 

Hon har i sina ledarroller alltid haft ett helhetsperspektiv och varit noga med att skapa förutsättningar samt handlingsutrymme för chefer att ta ansvar för att driva sin verksamhet mot organisationens gemensamma mål.

Sam Engman

Sam är utbildad strategisk kommunikatör vid Umeå universitet och inom arbetsmiljö vid Linnéuniversitet. Han har i sitt arbete fokuserat på lednings- och internkommunikation samt de åtgärder som behöver göras inom organisationer för att öka förtroende och acceptans till förändringar.

I arbetsmiljöarbetet skapar han en röd tråd där åtgärder blir aktiviteter som fungerar i den miljö kunden verkar, med fokus på att säkerställa förankring och träning inom organisationen, genom kommunikation och dialog.

I hans senaste position arbetade han med strategisk kommunikation på ledningsnivå inom Region Norrbottens närsjukvård gällande extern och intern kommunikation med fokus på interna förbättringsprocesser.