Projekt: Reducering av byggskador och byggfel

silhouette of crane near high rise buildings during sunset

Tillsammans med Irentsi AB startar vi upp ett innovationsprojekt med fokus att hitta en lösning på byggbranschens identifierade kvalitetsproblem kring byggfel och byggskador.

Projektets syfte

Syftet är att utveckla en lednings- och arbetsmodell som kan minska mängden byggfel. Detta genom införandet av en stödjande företagskultur som jobbar med förbättrad kvalité och ekonomi vid genomförandet av byggprojekt.

Kontakt

Är du intresserad av att delta i projektet eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss.

Sam Engman
073 – 036 55 38
sam@engmanochson.se

Sture Sundquist
070 – 203 00 30
sture@irentsi.se

Utgångspunkt för den metodik som tas fram

Metoden utgår från att förändra beteenden, ageranden och motivation. Metodikens rötter och grund finns i teorier och beprövad forskning inom ledarskap, beteendevetenskap och socialpsykologi.

Beteenden, ageranden och motivation är det som avgör om man följer rutiner eller normer. Det är vad som avgör om du väljer att inte följa upp åtgärder eller av någon annan anledning missar att observera eller åtgärda ett potentiella byggfel.

Projektet är uppbyggt för att tillsammans med företag inom byggbranschen skapa en metodik som funkar i den praktiska vardagen med de förutsättningar som finns. Samtidigt struktureras projektet att fungera som plattform för vidare forskning och utveckling.

Bakgrund

Boverket har i ett flertal forsknings- och utredningsrapporter lyft fram att samhället och byggbranschen årligen förlorar 100 miljarder på grund av byggfel.  Studierna visar att den bakomliggande orsaken till stora delar går att koppla till beteenden och ledarskap vid planering, genomförande och styrning av byggprojekt.

Delar av anledningen till byggfelen är brist på kompetens, motivation, kunskapsåterföring, ledarskap och organisationsstruktur. Om det ska vara möjligt att förbättra dessa områden behöver organisationer dels skapa nya sätt att agera och kommunicera. Dels skapa en förståelse hur de nya arbetssätten påverkar dig och varför du behöver agera annorlunda och mer kvalitetsmedvetet.

Kort och gott betyder det att både hjärta och hjärna behöver förstå hur och varför du ska bidra till att förbättra kvalitén och minska byggskador oavsett roll och funktion.

Frågor och svar

Frågor och svar fylls på kontinuerligt, hittar du inte ett svar på din fråga, tveka inte att kontakta oss.

Varför fokuserar ni på beteenden och motivation för att minska byggfel?

Boverkets rapport lyfter fram dialog, delaktighet, motivation, kommunikation och uppföljning som områden vilket orsakar byggskador. Dessa områden handlar mycket om hur vi ser på en situation, hur vi ser på en situation avgör hur vi agerar och är. 

Beteenden och motivation är det som avgör om man följer rutiner eller normer, inte orkar följa upp åtgärder eller av någon annan anledning missar att observera eller åtgärda ett potentiellt byggfel.

För att en förändring ska ske behöver någon eller några göra annorlunda från hur de gör idag, de behöver ändra sina ageranden och beteenden. Därför väljer vi att fokusera på dessa områden, för i slutändan är det vad som gör att någon väljer att göra annorlunda.

Vad kan jag förvänta mig om jag vill vara med och samarbeta?

Du kan förvänta dig att aktivt vara med och bidra med att utforma den metod som ska användas för att minska antalet byggskador och byggfel.

Vilken typ av samarbete söker ni?

Just nu söker vi två typer av samarbeten:

  • Vi söker dem som arbetar inom byggsektorn som vill vara med och utforma modellen tillsammans med oss. 
  • En eller flera organisationer som vågar vara först att testa metodiken.
Ni arbetar med säkerhet, varför byggskador?

Vi på Engman & Son arbetar med att skapa hållbara förändringar, vi är verksamma inom säkerhet och effektiviseringar. Projektet är ett effektiviseringsarbete.

Varför är det viktigt att åtgärda byggskador?

Det är viktigt utifrån flera aspekter:

  • Det är inte resurseffektivt att fortsätta med den mängd byggfel som finns idag. Det innebär materialslöseri, merarbete och ekonomiskt bortfall.
  • Totalkostnaden för bygget påverkar hyran för slutkund.
  • Vissa byggfel orsakar skador för människors hälsa.
  • Färre byggfel innebär en kortare byggprocess.
  • Byggfel kan orsaka förseningar för andra byggen.