Blogg

Vi börjar erbjud nulägesanalyser kopplade till arbetsmiljö och säkerhet

Nu lanserar vi en ny tjänst hos oss på EOS. Vi kan nu erbjuda en analys av ditt företags arbetsmiljö med både kultur och regelverk sammanvägt. Analysen ger en samlad bild över arbetsmiljön idag och är ett bra underlag för vidare diskussion/beslut för både ledningsgrupp och medarbetare om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas framåt. Vår utgångspunkt […]

Både och, inte antingen eller för en säker arbetsmiljö

Författare: Charlotta Engman När man vill förbättra arbetsmiljön finns två huvudspår Yttre faktorer såsom regler, rutiner, mål, tekniskt skydd. Inre faktorer som handlar om värderingar, attityder, ansvar, engagemang, överenskommelser, sätt att kommunicera. Det jag har insett och lärt mig av att jobba med arbetsmiljöfrågor länge är att man kommer snabbare framåt i sitt arbetsmiljöarbete om […]

Första linjens chefer är viktiga för att lyckas

Författare: Charlotta Engman Första linjens chefer i operativ verksamhet är en av nycklarna till att verksamheter klarar sitt uppdrag och når uppsatta mål. Målsättning och förändring av olika slag skapas och förankras hos högre ledning för att sedan flytta fokus till alla medarbetare med risk att missa förankring hos ledarna längre ut i organisationen. Första […]

När du intresserar dig för människorna i din verksamhet kommer resultaten

Författare: Charlotta Engman Jag brukar bryta ner det till sin enkelhet: Människor producerar material, tjänster eller varor som i slutändan ska nyttjas av människor. Om vi har människan i fokus från början kommer det att ge resultat i slutändan. Nästan alla chefer och ledare har hört att de måste bry sig om sina medarbetare och […]