Centralt för oss är att arbeta nära, tillsammans med kunden och hela tiden säkra att det vi gör samstämmer med kundens behov. Vårt fokus i arbetet är på människans beteende och sätt att ta till sig förändring baserat på de förutsättningar som finns och vad du vill åstadkomma för resultat. Vi arbetar alltid efter en tydligt tidplan så att du som uppdragsgivare ska veta när vårt uppdrag slutar.

Du kommer tillsammans med oss att ta fram en genomförandeplan på hur du på bästa sätt leder förändringen, själv eller tillsammans med din ledningsgrupp. Vi bygger vårt arbetssätt på tre delar:

Förberedelse

Insamling av information om din verksamhet/organisation, varför förändringen behövs, mål, nuläge, bakgrund och kultur som är relevant för uppdraget. Uppdraget analyseras utifrån vår erfarenhet samt relevant teori och metod inom kommunikation, ledarskap och HR.

Genomförande

Vi tittar taktiskt och praktiskt på när, vad och hur uppdraget skall genomföras utifrån de givna ramarna för att nå önskat resultat av förändringen. Det kan bland annat handla om i vilken ordning man bör involvera och kommunicera förändringen för att skapa acceptans.

Uppföljning

Vi följer fortlöpande upp de arbeten vi utför för att tidigt sätta in åtgärder eller förändra metodik vid behov.