Vi arbetar med att skapa långvarig förändring genom att fokusera på individer och gruppers beteenden. Teknisk- och organisatoriska utveckling behöver ske för att företag och organisationer ska vara framgångsrika i en föränderlig värld. Men för att förändringar ska ske behöver människorna förändra sitt agerande, beteende och förhållningssätt till situationer.

Vi fokuserar främst på

  • Förändringsledning
  • Generationsväxling
  • Coachning / Mentorskap
  • Teamutveckling

Vi utför även

  • Tidsbestämda chefs- och ledaruppdrag
  • Projektledning
  • Föreläsning och utbildning

Centralt för oss är att arbeta tillsammans med kunden och hela tiden säkra att det vi gör samstämmer med kundens behov. Vårt fokus i arbetet är människans beteende och sätt att ta till sig förändring baserat på de förutsättningar som finns och vad du vill åstadkomma för resultat. Vi arbetar alltid efter en tydlig tidplan så att du som uppdragsgivare ska veta när vårt uppdrag slutar.

Vårt arbetssätt

Förberedelse
Insamling av information om er verksamhet, mål, nuläge, bakgrund och kultur som är relevant för uppdraget. Uppdraget analyseras utifrån vår erfarenhet samt relevant teori och metod inom kommunikation, ledarskap och HR.

Genomförande
Vi tittar taktiskt och praktiskt på när, vad och hur uppdraget ska genomföras utifrån de givna ramarna för att nå önskat resultat. Det kan bland annat handla om i vilken ordning man bör involvera och kommunicera mål och aktiviteter för att skapa acceptans.

Uppföljning
Vi följer fortlöpande upp de arbeten vi utför för att tidigt sätta in åtgärder eller förändra metodik vid behov.