Kapa kostnader är ganska lätt – ändra arbetssätt svårare men lönsammare?

Författare: Charlotta Engman

Stora händelser i världen påverkar företag och enskilda människor. Just nu ställs det på sin spets att hålla nere kostnaderna på många företag. Förmodligen minskar man på visstidsanställda/inhyrda och drar ner på köpta tjänster i första hand. Blir det riktigt illa så tvingas man varsla fast personal eller lägga ned. I sådana tider av yttre hot är det ganska lätt att kraftsamla organisationen temporärt för att sen när tiderna blir bättre återgå till tidigare vanor.

Om man har en organisation som är van att kontinuerligt förnya arbetssätt, även i goda tider och hela tiden utmana sig så menar jag att man får ett mer uthålligt resultat över tid samt större tillit och trygghet även i lågkonjunktur. Kanske reagerar man också tidigare på signaler från omvärlden, då medarbetare och ledning är vana att jobba dynamiskt. Jag är övertygad om att detta gör arbetsplatsen attraktivare också för nya medarbetare. För samtidigt som det är ett tufft ekonomiskt läge för många företag så råder det arbetskraftsbrist i många branscher.

Det låter ju bra att jobba mer dynamiskt men kräver mod både från ledning och medarbetare. Mod att bryta vanor i arbetssätt, mod att ta nya kontakter, mod att ibland misslyckas och inte minst att tänka/pröva nytt även när det går bra. Det är ju när det går bra som vi egentligen har utrymme att testa och utvecklas. Många företag och organisationer har fina värdeord, men jag har inte sett att så många har ordet ”mod” med. Men kanske just din arbetsplats har det på riktigt, även om det inte är en uttalad värdering?

Vi ångrar sällan en förändring

De flesta av oss säger ja till förändringar som påverkar andra, men inte oss själva eller vår grupp. Vi blir helt enkelt lätt bekväma – vilket är fullt mänskligt. Samtidigt så är det sällan vi i efterhand ångrar en förändring även om den var frustrerande initialt. Tvärtom så har det ofta gett mer energi och stärkt både jaget och teamet.

Så en stor potential finns här för att påverka lönsamheten uthålligt och jag tror att vi bara använder en bråkdel av vad som är möjligt för oss att åstadkomma tillsammans på arbetsplatserna. Det kan även skapa större trygghet om det görs på ett sätt där medarbetarna har ett bra mått av frihet att påverka sitt dagliga arbete och äga/påverka sina mål.

Utgångspunkten är – som alltid – ett ledarskap som är nyfikna och börjar med att utmana sig själva, är trygga i att inte ha alla svar, orkar med perioder med disharmoni, ger rätt förutsättningar och förväntningar till organisationen men också visar stor tillit till medarbetarna.

Summerat handlar det om en kulturförflyttning och för att göra något sådant måste man vara modig.