EoS 4-år

Tiden går fort och nu har EoS funnits i fyra år, sedan februari 2019.

När vi grundade EoS var syftet att hjälpa företag och organisationer att vara effektiva och säkra för både medarbetare och företag på ett sätt som bidrar till ökad lönsamhet. Vi kan konstatera att vi haft ynnesten att få arbeta precis med det hos våra kunder runt om i Sverige, från norr till syd. De, liksom vi, förstår att resultaten uppnås av människor oavsett om det gäller att få ner antalet olycksfall eller nyttja möjligheterna med ny teknik.

Vi har behållit vårt fokus på människor men hur vi löst det har varierat, exempelvis har vi fått genomföra:

  • Analyser av säkerhetskulturer och arbetsmiljöarbete
  • Produktionssäkring under genomförande av investeringsprojekt
  • Organisatoriska förändringar för att bättre möta dagens och framtida behov
  • Genomförande av workshops kring ledarskap, kultur och beteenden.

Det har varit intressanta år och vi ser med glädje och förväntat på vad framtiden ger, men vi fortsätter på den inslagna banan att hjälpa företag skapa säkra och effektiva organisationer för både medarbetare och organisation som bidrar till ökad lönsamhet.