Både och, inte antingen eller för en säker arbetsmiljö

Författare: Charlotta Engman

När man vill förbättra arbetsmiljön finns två huvudspår

  • Yttre faktorer såsom regler, rutiner, mål, tekniskt skydd.
  • Inre faktorer som handlar om värderingar, attityder, ansvar, engagemang, överenskommelser, sätt att kommunicera.

Det jag har insett och lärt mig av att jobba med arbetsmiljöfrågor länge är att man kommer snabbare framåt i sitt arbetsmiljöarbete om man jobbar parallellt med att utveckla de yttre och inre faktorerna. Båda delarna är lika viktiga och främjar varandra. I mina kontakter med företag märker jag att man ofta vill göra färdigt alla regler, rutiner och dokumentation först för att sedan börja jobba med kulturen.

Men om ingen följer satta regler och rutiner, eller använder rätt personlig skyddsutrustning gör dessa inte mycket nytta. Dessutom blir ett sådant arbete aldrig klart. Nya föreskrifter, kunskaper och krav tillkommer ständigt. Omvänt går det inte bara att satsa på att utveckla medarbetaransvar och samverkan om ingen vet vad som gäller. Risken är att alla agerar olika, vilket inte främjar en säker och sund arbetsmiljö.

Vi behöver flytta fokus till det mellanmänskliga värdena

Inom processindustrin har man länge jobbat med regler, rutiner och mål tills man insåg att man har kommit till en platå och inte når längre i utvecklingen för att nå noll olycksfall. Då har fokus flyttats till det inre mer subjektiva för att nå en säkrare arbetsmiljö och med det även mer positiva resultat.

Många har lyckats lämna platån man fastnat på. Lärdomen är att båda delarna behövs, dvs ”ordning & reda” i enlighet med SAM-föreskriften (systematiskt arbetsmiljöarbete), men också en kultur som främjar en bra arbetsmiljö och gör att individen vill jobba säkert med en omtanke om sina kollegor.

Att arbeta med arbetsmiljö handlar om att säkerställa att det finns rätt rutiner, föreskrifter och utrustning på plats lika mycket som det handlar om en vilja och förståelse att följa dem, inte bara för sitt eget välmående och säkerhet utan även för andra.

Så mitt tips till er som står och stampar och vill komma vidare i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är att jobba parallellt med att utveckla systematik och kultur så får ni en snabbare och bättre effekt på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Medarbetarnas erfarenhet tas till vara samtidigt som det blir en ökad kunskapsöverföring och delaktighet.

Vill du diskutera det här vidare eller håller du kanske inte med? Hör gärna av dig.