Utbildning för chefer/ledare: Att leda på distans med ett arbetsmiljöansvar

Vi har gjort något annorlunda för oss som bolag och tagit fram en distansutbildning. Den har tagits fram tillsammans med Ekerö utbildning, ett företag som är riktigt duktiga på de pedagogiska aspekterna vid inlärning.

Anmälan till utbildningen sker på Ekerö Utbildnings webbplats.

Kursbeskrivning

Du som chef/ledare har ett arbetsmiljöansvar oavsett var dina medarbetare jobbar, i arbetsgivarens lokaler eller i hemmet. Med covid-19 så har andelen distansarbete ökat och det kommer troligen aldrig gå tillbaka till hur det var förr.

Att jobba på distans medför flera fördelar såsom tidsvinster när man slipper restid, enklare att få ihop sitt livspussel, lättare att fokusera och koncentrera sig på sina uppgifter. Men det finns också utmaningar gällande gränsdragning mellan arbete och fritid, ergonomi samt social gemenskap. Dessutom finns också en individuell skillnad i behov och förutsättningar för hemarbete.

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper gällande ditt arbetsmiljöansvar. Den täcker upp hela bredden, både fysisk-, organisatorisk samt social arbetsmiljö och kopplar ihop det med det kommunikativa ledarskapet och självledarskap. Du får en helhet av vad du behöver veta och kunna för att vara en attraktiv ledare och arbetsgivare.

Under kursen kommer du att få öva på din kommunikativa förmåga, leda prestation, ge feedback, motivera, ha ett gott självledarskap samt lyssna för signaler gällande stress och ohälsa. Dessa delar ställs på sin spets när det gäller gott ledarskap på distans.

Du kommer i kursen få göra en analys och handlingsplan för din organisation i linje med arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter. Planen kommer du sedan, under handledning, få påbörja arbetet med att implementera på din arbetsgrupp. Syftet är att uppnå god hälsa och en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är grunden för bra prestationer.

Målgrupp

 • Du är chef eller ledare med ett arbetsmiljöansvar
 • Du leder eller kommer att börja leda personal på distans
 • Behöver hjälp med att analysera och skapa en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
 • Du vill utveckla ditt ledarskap och din kommunikativa förmåga som chef och ledare
 • Du har till uppgift att leda prestation

Kursens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utbilda dig som är chef/ledare i ditt arbetsmiljöansvar kopplat till distansarbete, implementera en arbetsmiljöplan, utveckla ditt kommunikativa ledarskap samt förmåga att leda prestation.

 • Du har fått kunskap om vilket ansvar du har som ledare för arbetsmiljön vid distansarbete
 • Du har fått kunskap om betydelsen av ett kommunikativt ledarskap för en god arbetsmiljön
 • Kunskap om självledarskap och leda prestation
 • Du kommer ha gjort en analys och handlingsplan för din organisation i linje med arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter
 • Du kommer ha påbörjat implementeringen av arbetsmiljöplanen

Upplägg och datum

Utbildingen är en distansutbildning med interaktiva webbmöten i grupp. Den löper under 12 veckor fördelat på 4 kursveckor och 8 veckor eget arbete under handleding av kursledaren

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare. Du kommer under kursen skapa och implementera en arbetsmiljöplan för din organisation.

Utbildningen följs upp via en lärplattform med veckovisa uppgifter till dig som kursdeltagare. För dig som önskar finns möjlighet att få ytterligare personlig coaching i att fortsätta utveckla dig.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Relevanta föreskrifter så som SAM, OSA, belastningsergonomi, Att arbeta vid bildskärm
 • Fånga upp signaler för stress, ohälsa
 • Kommunikativt ledarskap
 • Leda på distans
 • Kommunicera vid distansarbete
 • Motivation och inkludering
 • Självledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Feedback
 • Att leda prestation
 • När prestation uteblir
 • Metoder och verktyg för självskattning
 • Arbetsmiljöplan
 • Handledning av kursledare i arbetsmiljöplanarbete
 • Individuell coaching

Fakta om utbildningen

 • Längd: 8 Tillfällen á 1 Timmar samt individuell coaching
 • Pris: 28 750 kr
 • Form: Interaktiv distansutbildning, Blended Learning
 • Kursstarter:
  • 6:e augusti (v 32-43 Aug 6, 11, 14, 18, 21, 25, 28/8 – 23/10)
  • 25:e augusti (v 35-46, 25/8, 1,4, 8, 11, 15, 18/9, 13/11)
  • 15:e september (v 38-49, alla mötesdatum ej klara)
  • 6:e oktober (v 41-2, alla mötesdatum ej klara)

Anmälan till utbildningen sker på Ekerö Utbildnings webbplats.