Att satsa på människors hälsa och säkerhet är bra för individ, organisation och samhälle

Vi vet att det är möjligt att skapa en hälsosam och säker arbetsplats som är bra för medarbetare och bidrar till ökad lönsamhet. Genom att fokusera på beteenden och förhållningssätt uppnår vi bestående och hållbara resultat.

Forskning visar att antalet olyckor och LTAs minskar mellan 20 – 60% i organisationer som även arbetar med beteenden i sitt säkerhetsarbete.

Att arbeta med beteenden kopplat till säkerhet och en god arbetsmiljö har visat sig skapa fler fördelar än bara reducering i antalet skador:

  • Antalet oplanerade stopp minskar.
  • Produktionseffektivitet ökar.
  • Implementationstiden vid annat förändringsarbete blir kortare.
  • Enklare att engagera och ta del av medarbetare kunskap.
  • Möjligheten till kontinuerliga förbättringar för arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet blir en del av vardagen.