I korthet

Vi arbetar med förändringsledning inom generationsväxling, arbetsmiljö och införande av nya arbetssätt. Vi kan ta på oss kortare chefs- och projektledaruppdrag, det finns även möjlighet att anlita oss som mentorer.

Engman & Son har lång erfarenhet av stabs- och ledningsarbete på olika nivåer och i olika roller. Vi bidrar bland annat med följande till den förändring som du vill genomföra:

  • Erfarenhet av att planera, införa och uppnå resultat av förändring som chef- och ledare i större organisationer.
  • En plan hur du som ledare behöver kommunicera för att lyckas med förändringen.
  • Strategi för att hantera motstånd vid förändring.
  • Realistisk tidplan.
  • Stöd inom kommunikation och ledarskap.

Vi blandar möten på distans och på plats hos er, för att göra det praktiskt för dig och för en lägre miljöpåverkan.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.