Vi bidrar till att skapa effektiva och säkra organisationer.

Vi hjälper företag och organisationer skapa effektiva, hälsosamma och säkra organisationer som är bra för medarbetare och bidrar till ökad lönsamhet.

Kortfattat kan man säga att vi uppnår våra resultat genom att skapa en god säkerhets- och kvalitetskultur, det sker genom att fokusera på beteenden, förhållningssätt och kommunikation hos ledare och medarbetare.

Mjuka värden – vägen till konkreta resultat

Varför fokusera på beteenden och förhållningssätt? De är observerbara och ger oss en väg in att ta reda på vilka värderingar som genomsyrar organisationen i praktiken.

Forskning visar att antalet olyckor och LTIs (lost time injuries) minskar mellan 30 – 80% i organisationer som även arbetar med beteenden i sitt säkerhetsarbete. Att arbeta med beteenden kopplat till säkerhet, en god arbetsmiljö och effektivitet har visat sig skapa fler fördelar än bara reducering i antalet skador:

  • Antalet oplanerade stopp minskar.
  • Produktionseffektivitet ökar.
  • Implementationstiden vid annat förändringsarbete blir kortare.
  • Enklare att engagera och ta del av medarbetare kunskap.
  • Möjligheten till kontinuerliga förbättringar för arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet blir en del av vardagen.